STATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.

NAMA

NIP.

PANGKAT

Gol

1

Prof. Dr. Drs. Krismono, MS 

19550421 198202 1 003

Pembina Utama 

IV/e

2

Dr. Ir. Didik Wahju Hendro Tjahjo, MS

19580929 198503 1 003

Pembina Utama 

IV/e

3

Dra. Adriani Sri Nastiti, MS

19550605 198203 2 002

Pembina Utama Madya

IV/d

4

Ir. Hendra Satria

19590823 198903 1 002

Pembina TK. I

IV/c

5

Ir. Amran Ronny Syam, M.Si

19620111 199002 1 001

Pembina

IV/b

6

Sri Endah Purnamaningtyas, A.Pi

19660810 199103 2 002

Pembina

IV/b

7

Mujiyanto, S.S.T.Pi., M.Si

19800626 200312 1 005

Pembina

IV/a

8

Dr. Joni Haryadi D., M.Sc.

19730603 200312 1 002

Pembina

IV/a

9

Dr. Amula Nurfiarini, S.P., M.Si

19750412 200502 2 003

Penata TK. I

III/d

10

Dr. Lismining Pujiyani Astuti, S.P., M.Si

19741220 200312 2 003

Penata TK. I

III/d

11

Yayuk Sugianti, S.S.T.Pi., M.T

19811022 200312 2 001

Penata TK. I

III/d

12

Astri Suryandari, S.Si., M.Si

19790709 200312 2 006

Penata TK. I

III/d

13

Soleh Romdon

19610301 198603 1 005

Penata TK. I

III/d

14

Nanang Widarmanto, S.Pi

19800427 200502 1 001

Penata TK. I

III/d

15

Agus Arifin Sentosa, S.Pi

19860127 200912 1 002

Penata

III/c

16

Andri Warsa, S.Si., M.Si

19810904 200701 1 001

Penata

III/c

17

Danu Wijaya, S.Pi., M.Si

19811205 200502 1 001

Penata TK. I

III/d

18

Masayu Rahmia Anwar Putri, S.Si

19860411 200901 2 001

Penata

III/c

19

Dimas Angga Hedianto, S.Pi

19850803 200912 1 001

Penata

III/c

20

Arip Rahman, S.Pi

19791011 200912 1 001

Penata

III/c

21

Sukamto

19670915 199203 1 002

Penata

III/c

22

Rajimin

19611228 199003 1 002

Penata Muda TK.I

III/b

23

Undang Sukandi

19620203 199203 1 002

Penata Muda TK.I

III/b

24

Tatok Priswanto, S.E

19860111 200912 1 001

Penata

III/c

25

Ahmad Fahrudin, S.A.N

19800220 200912 1 001

Penata Muda TK.I

III/b

26

Riswanto, S.Kel

19800301 200901 1 005

Penata Muda TK.I

III/b

27

Dedi Sumarno, A.Md

19831010 200901 1 010

Penata Muda TK.I

III/b

28

Sumedi

19610105 198903 1 004

Penata Muda TK.I

III/b

29

Dian Wahono, S.Hum

19820107 200912 2 001

Penata Muda TK.I

III/b

30

Andika Luky Setiyo Hendrawan, S.Pi

19880323 201403 1 001

Penata Muda

III/a

31

Sutaryo

19640803 198603 1 008

Penata Muda  TK.I

III/b

32

Indriatmoko, S.Kel

19891114 201503 1 001

Penata Muda

III/a

33

Engkos Kosasih

19620323 198403 1 003

Penata Muda

III/a

34

Dyah Ika Kusumaningtyas, S.Si

19850123 200901 2 002

Penata Muda

III/a

35

Sumindar

19690825 200502 1 001

Pengatur

II/c

36

Agus Koswara

19790702 200604 1 015

Pengatur TK.I

II/d

37

Idat Ikhtafia, A.Md

19861208 201503 2 001

Pengatur

II/c

38

Tri Muryanto

19920223 201012 1 002

Pengatur

II/c

39

Yusup Nugraha

19910420 201012 1 002

Pengatur

II/c

40

Ade Kusmayadi

19770822 200502 1 001

Pengatur Muda TK.I

II/b

41

Waino

19620214 199203 1 002

Pengatur Muda

II/a

 

STATUS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI 

NO.

             NAMA

Jabatan

 
 

1

Hendra Saepulloh, S.Sos

Pembantu Peneliti

 

2

Edita Eka Prasetya, S. MB

Staf Sistem Data dan Informasi

 

3

Siti Nurani, A.Md

Pelaksana Tata Usaha

 

4

Ginanjar Adhi Akbar, A.Md.

Pelaksana Tata Usaha

 

5

Santoso Dwiatmojo

Pelaksana

 

6

Henra Kuslani

Teknisi

 

7

Puji Purnama

Teknisi

 

8

Yayat Hendayana

Pelaksana

 

9

Ganjar Kartika Widi

Pelaksana

 

10

Yuli Rahma Yuliar

Pelaksana

 

11

Mansur Nur Salim

Pelaksana

 

12

Wandi Sholihin

Satpam

 

13

Rakhmat Sarbini

Satpam

 

14

Yayang Sudaryana

Satpam

 

15

Edri Susanto

Satpam

 

16

Agus Mulyana

Satpam

 

17

Erik Prawirta

Satpam

 

18

Annisa Yuniar Sari

Teknisi

 

19

Hisom

Supir

 

20

Dwi Cahya Kusuma, S.Si

Pelaksana Tata Operasional

 

21

Wahyu Wibisana, S.T

Pelaksana Umum

 

22

Fitri, S.S

Publikasi

 

23

Mayang Anjas Sesari.,S.Kom

Humas

 

24

Gusman

Pengemudi